مداوم های موجود

محيط زيست پيشرفته

  • استاد: P Mehrtash
  • استاد: عباس احمدی

کمیته مشورتی مرکز یادگیری الکترونیکی

  • رییس: -- --
  • رییس: [سیدحسین , Seyed hossein ] [حسینی , Hosseini]

کارگاه های مرکز مشاوره دانشگاه تهران

  • مسئول کارگاه ها: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

پارك علم و فناوري استان قم

  • استاد: محسن حاجی احمدی
  • استاد: مهدي حيدري
  • استاد: حجت سالاري پور