مداوم های موجود

معاونت امور بین الملل نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

  • مسئول : [محمدرضا, mohamadreza] [حاجی محمدکهنگی, haji mohamad]

دبیرخانه

  • استاد: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]

محيط زيست پيشرفته

  • استاد: P Mehrtash
  • استاد: عباس احمدی