اتاق های مجازی دانشکده ها / پردیس ها


مداوم های موجود

راحله محرمی

  • استاد: مصطفی اکبر طجری

صدرالدین یعقوبی کوپائی

  • استاد: مصطفی اکبر طجری

مهناز توکلی بنیزی

  • استاد: مصطفی اکبر طجری

جلسه مجازی

  • استاد: ربابه کشتکار

ايجاد يك مداوم جهت تست و رفع اشكالات احتمالي

  • استاد: [نگین, Negin] [نیک اقبال, Nik Eghbal]

دانشکده اقتصاد و توسعه

  • استاد: داود محمدی