اتاق های مجازی دانشکده ها / پردیس ها


مداوم های موجود

ايجاد اتاق هاي دفاع دانشكده محيط زيست

 • استاد: [نگین, Negin] [نیک اقبال, Nik Eghbal]

دفاع پروپوزال دکتری اقای علی علوی نائینی

 • استاد: [الهام, banaee khalil Abad] [بنائی خلیل آباد, Elham]

داریوش طهماسبی آقبلاغی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

جلسه دفاع رساله دکتری اقای حمید مجاب

 • استاد: [الهام, banaee khalil Abad] [بنائی خلیل آباد, Elham]

محمدی- آموزش

 • استاد: [آتوسا, Atusa] [محمدی برنجه, Mohammadi Bernjeh]

باسل علی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

مهناز استیری

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سیدحامد رستگار

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

جلسه گروه جامعه شناسی

 • استاد: اشكان جعفرزاده

جلسه دفاع تستی

 • استاد: سینا سیاردوست

دفاع دکتری خانم طلعت فروتن 810292150

 • استاد: عبدالرحیم رضاپور