مداوم های موجود

مسابقه های روزانه جشنواره دانشگاه تهران ديجيتال

  • استاد: اعظم نجفي
  • استاد: اعظم نجفی طرقي

رزرو استوديوي جشنواره دانشگاه تهران ديجيتال

  • استاد: fahimeh kavoosi
  • استاد: کاترين رياضي

كميته اجرايي جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

  • دبیر: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
  • دبیر: Mahsa Amini We Stand With Iran #OpIran TeamMatrix Mahsa Amini Killed By Iran Goverment مهسا امینی امینی
  • دبیر: سید امید فاطمی
  • دبیر: حيدر پرماه

شورای سیاست گذاری جشنواره و گردهمایی تجربه یادگیری الکترونیکی در نیمسال دوم 98

  • دبیر شورا: Mahsa Amini We Stand With Iran #OpIran TeamMatrix Mahsa Amini Killed By Iran Goverment مهسا امینی امینی