مداوم های موجود

شورای معاونان مرکز فناوریهای دیجیتالی

 • رییس / دبیر: -- --
 • رییس / دبیر: حيدر پرماه

هسته‌هاي پژوهشي دانشگاه

 • دبیر: [مرضیه , Marzieh] [عموحاجی عراقی , Amou Haji]
 • دبیر: [محمدرضا, Mohammad Reza] [نقوی , Naghavi]

كارگروه اخلاق در پژوهش

 • دبیر: [مرضیه , Marzieh] [عموحاجی عراقی , Amou Haji]
 • دبیر: فریبا افشاری
 • دبیر: محمد رحيميان

هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

 • دبیر: Mehrdad Estiri
 • دبیر: فاطمه زهرا انصاری زاده
 • دبیر: سهیلا خوئینی

کمیته ارتباطات و انتشارات انجمن آموزش مهندسی

 • مسئول: [سارا, sara] [نظیف, Nazif]
 • مسئول: لیلا شیربان
 • مسئول: رحيم علي عباسپور
 • مسئول: سمیه چمانی

اداره كل بودجه و اعتبارات دانشگاه تهران

 • دبیر: [مالک , Malek] [شمسی جامخانه , Shamsi jamkhaneh]
 • دبیر: پدرام رضایی

پشتیبانی سرور وینو

 • استاد: -- --
 • استاد: [بهنام, Behnam] [خدابنده لو, Khoda Bandehloo]
 • استاد: [میثم, Meysam] [زارع زاده مهریزی, Zarezadeh Mehrizi]
 • استاد: [حسین, hosein] [شفیعی, shafiei]
 • استاد: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
 • استاد: [زهرا, Zahra] [عباسعلي , Abbasali]
 • استاد: زهرا عباسعلي

نشست آموزشی دانشگاه سبز

 • مسئول: [علی, ali] [حاجی آقا بزرگی امیری, haji agha bozorgi]

Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)

 • Secretary: [سیروس, cyrus] [زمانی, zamani]

طرح تحول به توان دانشگاه

 • مسئول: [شهرزاد, shahrzad] [حیدرنیا, heidarnia]
 • مسئول: [سعیده , Saeide] [منصوری , Mansouri]
 • مسئول: سعيده منصوري

فیزیک1

 • استاد: [سیدرضا, Seyed Reza] [مداح ساداتیه , Maddah Sadatieh]
 • استاد: کیوان مهاجر