مداوم های موجود

مرکز آثار علمی و هنری دیجیتالی

 • استاد: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

اتاق تعامل کارشناسان یادگیری الکترونیکی دانشگاه ها

 • دبیر: نغمه رضاخانی
 • دبیر: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

مدیریت دانش مرکز فناوری های دیجیتالی

 • دبیر: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)
 • دبیر: سید امید فاطمی (مرکز یادگیری)
 • دبیر: فاطمه وفايي

همفکری در نقشه راه دانشگاه دیجیتال

 • استاد: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

اتاق تعامل کاربران هوش سازمانی

 • استاد: نغمه رضاخانی
 • استاد: الناز كتابچي

دوره محراب اندیشه

 • دبیر: mis alizadeh
 • دبیر: محمد تنها
 • دبیر: محمدحسین حکاک
 • دبیر: مائده صانعی

آرشيو خاطرات دانش آموختگان به صورت ويدئويي

 • دبیر: [امیرمحمد, Amir Mohammad] [یزدی, Yazdi]
 • دبیر: فرزاد آيت اله زاده شيرازي
 • دبیر: سعید تربتی
 • دبیر: رضا کریم زاده

آزمون من

 • استاد: مهدی امیری

ارائه دروس در سامانه موک دانشگاه تهران

 • مسئول: حمیدرضا رهبر
 • مسئول: سعیده یوسفی

کاربران استفاده از دفتر مجازی وبینار

 • مسئول: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
 • مسئول: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

درخواست استفاده از دفتر مجازی (وبینار)

 • مسئول: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
 • مسئول: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

معاونت سامانه های اطلاعاتی

 • معاون: مصطفی صالحی
 • معاون: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

ستاد بحران

 • دبیر: f kavoosi
 • دبیر: [علیرضا, alireza] [دانه کار, danehkar]
 • دبیر: مهدی رضایی
 • دبیر: حسین شفیعی
 • دبیر: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه

 • دبیر: سیدعلی جمشیدی
 • دبیر: فاطمه نصرتی

معاونت طرح و برنامه دانشگاه تهران

 • دبیر: [مالک , Malek] [شمسی جامخانه , Shamsi jamkhaneh]
 • دبیر: پدرام رضایی
 • دبیر: آقای غفوری

اتاق تعامل کارشناسان فناوری دیجیتال

 • استاد: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

اتاق تعامل مرکز فناوریهای دیجیتالی

 • مسئول: آقای دکتر بابک سهرابی