یک تالار آزاد برای گفتگو در مورد هر چیزی که بخواهید
عکس رضا کاظمی احمدآبادی
دانشنامه نویسی یک رسالت جهانی خصوصا برای جهان سومی ها
از رضا کاظمی احمدآبادی در Saturday، 4 September 2021، 8:54 PM
 

باسمه تعالی

باسلام

امروز در اختتامیه جشنواره دیجیتال دانشگاه تهران، دکتر نیلی مطب مهمی را مطرح فرموند: "به دانش دست بیابیم قبل از آنکه به دست کمپانی ها برسد و از دسترس ما خارج شود!"

یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف، خصوصا در جامعه علمی، ایجاد دانشنامه ها هست. هرچه دانشنامه جامعتر و با مشارکت افراد ...

خواندن ادامهٔ مطلب
(80 کلمه)