طرح موضوعی

 • دبیرخانه

  utecmedia

  سامانه مدیریت دانش، ارتباطات و مستندات دانشگاه تهران

  • خدمات مدیریت دانش و مستندات (یوتک مدیا)

   برای حرکت به سمت شبکه یادگیری دانشگاه تهران، محتوا نقش اساسی ایفا خواهد کرد. از همین رو مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران با تصویب هیات رییسه و شورای سیاست گذاری فناوری اطلاعات دانشگاه طرح نظام جامع مدیریت دانش ومستندات را دنبال خواهد کرد.

   در این راستا مرکز اقدام به ارائه خدمات در این محورها نموده است:

   الف) خدمات اتاق مجازی به منظور مدیریت دانش، ارتباطات و مستندات دانشگاه تهران (مداوم)

   - ارائه اتاق های مجازی 

   - امکان ایجاد فضاهای گفتگو، مباحثه آنلاین، آرشیو و مستندسازی مطالب

   - مناسب برای کلیه شوراها و کمیته ها و انجمن ها و گروه های دانشگاه

   ب) تهیه آرشیو از محتوای الکترونیکی دانشگاه تهران

   - ضبط و اشاعه محتوای غنی دانشگاه تهران شامل فیلم های جشنواره ها، کنفرانس ها، جلسات آموزشی، سخنرانی ها، میزگردها و کلاس های آموزشی

   - ایجاد آرشیو تصویری با کیفیت مناسب و قابل پخش بر روی اینترنت

   - این خدمت برای کلیه سخنرانی های علمی و میزگردها توصیه می شود.

   ج) ایجاد آرشیو تعاملی پخش زنده اینترنتی

   - ارائه اتاق تعاملی از رویدادها به همراه قابلیت پخش زنده اینترنتی 

   - تولید آرشیو ویدیویی، تشکیل اجتماع حول آنها و دسترسی به مستندات قبل و بعد از جلسه

   - مناسب برای کلیه برگزاری کلیه رویدادهای مهم و پر مخاطب

   • تعرفه

    - قیمت ها در چهار گروه: عادی / هیات علمی دانشگاه تهران / مراکز و دانشکده های دانشگاه تهران / سایر مراکز دانشگاهی و علمی تنظیم شده است.
    - اعضای محترم خانواده بزرگ دانشگاه تهران از تخفیف ویژه بهره مند می شود.

   • نکات

    1. ارائه پخش زنده اینترنتی برای مراکز و معاونت های دانشگاه تهران تا سه مرتبه به صورت رایگان انجام می شود.

    2. ارائه هر گونه خدمات، منوط به تنظیم قرارداد مکتوب و تصویب در کارگروه مربوطه است.

    3. محتواهای ضبط شده که قرار نیست بر روی همین سامانه در دسترس بازدیدکنندگان قرار گیرد، تا یک ماه بر روی سامانه قرار دارد و بعد از آن حذف خواهند شد.